Raadsvergadering 25 juni 2020

26 juni 2020 0

Gisteravond hadden we de laatste raadsvergadering voor het reces, hierbij een verslag met de belangrijkste punten: vragen gesteld over een derde strand, de duurzaamheidsvisie waar wij niet mee ingestemd hebben en de daarop samen met het CDA ingediende motie en de motie met Hart voor Urk over het stelling in nemen tegen de 1,5 meter spoedwet.

Allereerst hebben we tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over het creëren van een derde strand op Urk:

Ik las dat er in 2012 door toenmalig wethouder Ben Visser toegezegd werd aan de Urker jeugd dat er hoogstwaarschijnlijk een jongerenstrandje zou komen. Nu dacht ik dat dat nu met de snelle bevolkingsgroei en de vele jeugdigen die onze gemeente kent dit wel eens een thema zou kunnen zijn wat weer aandacht verdient. Mijn vraag is dan ook of de wethouder kan vertellen waarom dit toentertijd dan toch niet uitgevoerd is en of de wethouder dit traject nu eventueel weer in gang zou kunnen zetten.

De wethouder gaf aan dat het jongerenstrand er nooit gekomen is omdat na het afkondigen van een aantal regels op de normale stranden er geen tot weinig overlast meer was op deze stranden en het dus geen noodzaak meer was een jongerenstrand te creëren.

Vervolgvraag: Ziet de wethouder geen noodzaak voor het creëren van een derde strand om de druk op de andere twee stranden te verlichten?

De wethouder gaf vervolgens wel aan dit in het achterhoofd te houden en de drukte op de andere stranden in de gaten te houden naarmate onze bevolking groeit zodat we hier op in kunnen springen naarmate het te druk wordt.

We blijven dit punt op de agenda zetten en de wethouder is daar ook blij mee.

Duurzaamheidsvisie Urk 2050

Ook de duurzaamheidsvisie van Urk richting 2050 is gisteravond behandeld welke wij als gemeente helaas opgelegd krijgen vanuit het rijk. Deze heeft tot doel dat we als gemeente in 2050 95% CO2 neutraal zijn. Wij hebben hier samen met het CDA een motie voor ingediend om ook op zoek te gaan naar alternatieven voor zon- en windenergie en biomassa. Deze motie is aangenomen door de raad. Zie stemming motie CDA/PVV: alternatieve energiebronnen.

Spreektekst:

Deze opgave wordt ons vanuit het rijk opgelegd dus ik heb deze visie beoordeeld vanuit het standpunt als we het dan toch moeten doen is dit dan de beste manier?Ik ben niet perse een tegenstander van duurzaamheid of bijvoorbeeld de circulaire economie maar ik heb vaak mijn twijfels bij de uitvoering van deze onderwerpen. Ik vraag me ook af of we met sommige onderdelen van de duurzaamheidstransitie wel recht doen aan het feit dat we dit rentmeesterschap noemen. Want er zijn toch echt wel een paar voorbeelden van zogenaamde duurzame energiebronnen die Gods schepping vreselijk verwoesten. En een voorbeeld daarvan zie ik jammer genoeg ook terug in deze visie. Op pagina 23 zie ik biomassa staan, daar moet je als christelijke gemeente helemaal niks mee te maken willen hebben want als er een manier is waarop de schepping verwoest wordt is het wel door middel van de biomassa. Ik hoop dus ook dat we daar ver bij vandaan blijven evenals windenergie.

Er zijn gelukkig ook positieve dingen te melden zoals het feit dat we de komende jaren in ieder geval de kosten nog kunnen dekken uit het budget duurzaamheid. Wat ik ook positief vind is dat het streven naar co2 neutrale mobiliteit er eigenlijk voor zorgt dat we ons ook harder in gaan zetten om het openbaar vervoer vanuit Urk te verbeteren.Ik heb hier lang over getwijfeld en ik zat er echt dicht tegen aan om er mee in te stemmen maar ik kan er deze keer nog niet mee instemmen. Ik zal straks daarom ook een motie mede indienen met het CDA en als deze aangenomen wordt kan ik met de eerstvolgende revisie misschien wel met deze visie instemmen.

Tweede termijn:

Ik hoop dat de motie alsnog overgenomen wordt want zo laat de wethouder wel zien dat hij de zorgen van oppositie partijen ook serieus neemt. Ik wil het resultaat van deze motie echter wel eerst concreet terug zien in een herziene versie alvorens ik er mee in kan stemmen en al moet ik daar een paar jaar op wachten dan wacht ik daar graag op.

De motie van CDA en PVV over alternatieve energiebronnen werd uiteindelijk na elke aanpassingen unaniem overgenomen. Er werd ook een motie ingediend door Hart voor Urk voor het stelling in nemen tegen de 1,5 meter spoedwet. Deze hebben wij ondersteund. Zie pagina moties

Motie HvU: Spoedwet corona

Spreektekst:

Ik stem absoluut in met deze motie. Aan het begin was het nodig om de anderhalve meter aan te houden om corona in te perken. Nu echter wordt het toch allemaal wel erg eng en beginnen we haast op politiestaat China te lijken. Als wij als gemeente meegaan met deze spoedwet zijn we voor altijd onze vrijheid kwijt en dan wil ik nog niet eens ingaan op de willekeur als het aankomt op demonstraties als je zwart of blank bent. De ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen moeten met alle mogelijke manieren bestreden worden. De motie werd uiteindelijk verworpen, HvU, PVV en Gemeentebelangen stemden voor, CU, CDA en SGP tegen. Zie ook: stemming van de motie: Spoedwet corona