Motie CU: “Betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat”

24 september 2020 0

Download motie

De motie is aangehouden.