Motie PVV: Winterterrassen

5 november 2020 0

Download motie

Opmerking: de motie is tijdens de raadsvergadering gewijzigd. De 3e bullet ‘bij het verlenen van vergunningen voor een winterterras over de periode van 1 november 2020 tot en met 15 maart 2021 geen leges in rekening te brengen;’ is komen te vervallen.

Een 3e bullet is aan de motie toegevoegd: Bij het verlenen van vergunningen voor een winterterras, geldt de regel dat de zondagsrust absoluut gewaarborgd moet worden.

Partijvoortegenaantal
ChristenUnie5
CDA4
Hart voor Urk4
SGP3
Gemeentebelangen2
PVV1
19
Aangenomen