Even voorstellen: Gerrit van Urk

17 december 2020 0

Ik ben Gerrit van Urk, 33 jaar, geboren en getogen op Urk. Getrouwd, en vader van 4 kinderen. Ik ben uitvoerder in de civiele beton bouw bij Reimert groep in Almere.

Mijn motivatie, om kandidaat voor Partij Voor de Vrijheid Urk te worden, is omdat de achterban op Urk steeds groter wordt. Daarom vind ik het belangrijk dat deze partij dan ook goed wordt vertegenwoordigt voor en door Urkers.

Voor mij is de PVV de enige partij die landelijk het meeste op heeft met ons eigen volk.

Gerrit van Urk, fractielid PVV Urk

Urk was in het begin wat sceptisch over de PVV, want ja, dat is geen christelijke partij. De opmerking die mij regelmatig bereikt is dat een christen eigenlijk niet PVV kan stemmen. Maar we zien nu; dat is veranderd. Het is goed dat er vanuit Urk en de Noordoostpolder vertegenwoordiging is bij de PVV.

De buitendijkse haven die voor veel werkgelegenheid zorgt, opkomen voor onze eigen cultuur en identiteit, genoeg en betaalbare (nieuwbouw) woningen voor onze jeugd, de zeeheldenwijk, sport en welzijn én het verkeer binnen ons dorp zo veilig mogelijk houden.

De PVV is pro Israël en is er voor de werkende Nederlander; onze vissers, de boeren en de bouw zijn één van de beroepsgroepen waar de PVV juist oog en oor voor heeft.

Een kritische visie op de EU, het asiel beleid en de islamisering van ons land.

Betere zorg, -daar waar nu juist keihard op word bezuinigd- en een goede oude dag voor onze ouderen. Én, niet onbelangrijk; de AOW leeftijd terug naar 65 jaar.

Plaatselijk is het bij ons allemaal nog goed geregeld, máár landelijk is de balans ver te zoeken. De PVV is de enige partij die dit aan kaart in de politiek, zowel plaatselijk als landelijk. En aan dit alles wil ik een bijdrage leveren. Samen gaan wij er voor!

Sinds kort vertegenwoordig ik de PVV fractie in de raadswerkgroep ‘Omgevingswet’. Ik ben tot deze werkgroep toegetreden omdat ik een aantal jaren ervaring heb als uitvoerder in de bouw en de opgebouwde kennis op het gebied van wet en regelgeving en de daar bijhorende contract vormen. Ik hoop een toegevoegde waarde te leveren aan deze raadswerkgroep.