Motie PVV: Steun Israël

21 mei 2021 0

Download motie

Partijvoortegenaantal
ChristenUnie5
CDA
Noot: raadslid Jurie van den Berg was afwezig.
In een stemverklaring (voorgelezen door Hans Crebas)
heeft hij aangegeven dat, als aanwezig zou zijn,
hij vóór de motie zou stemmen.
3
Hart voor Urk4
SGP3
Gemeentebelangen2
PVV1
18
Aangenomen