Motie CU: Bestuurlijke toekomst Veiligheidsregio Flevoland

27 mei 2021 0

Download motie

Partijvoortegenaantal
ChristenUnie5
CDA
Noot: raadslid Jurie van den Berg was afwezig.
3
Hart voor Urk4
SGP3
Gemeentebelangen2
PVV1
18
Aangenomen