Enquête: jongeren hebben niet het gevoel dat de gemeente naar hun luistert

21 januari 2022 0

Vorig jaar november en december heeft de PVV Urk, middels een enquête, de jongeren van Urk
gevraagd naar hun mening in verschillende onderwerpen. Als partij vinden wij de mening van de
jongeren belangrijk, want zo’n 50 procent van de inwoners is jonger dan 23 jaar. Daarom heeft de
jongste partij in de gemeenteraad onlangs een online enquête gehouden.

Fractievoorzitter Hendrik Wakker: “Wat ik het meest verontrustend vond is dat 78% van de jongeren aangeeft zich niet gehoord te voelen door de gemeente Urk. Ik kan concluderen dat wij als partij de afgelopen 4 jaar toch wel het meest de stem van de jongeren naar voren gebracht hebben richting de
gemeente. Alleen daarom was het al goed dat de PVV in de raad zat de afgelopen 4 jaar, vooral in
coronatijd, waarin de jongeren eigenlijk niks konden en zich niet gehoord voelden. We gaan met
goede moed richting de verkiezingen in 2022 en hopen dan ook weer, met een grotere fractie, de
stem van onder andere de jongeren te kunnen zijn.”