Aandacht voor voetbal- en basketbal veldjes en de slechte staat van de speeltoestellen op het Urker strand.

3 oktober 2022 0

Jan Wakker: “In het verleden hebben wij in een commissie vergadering gevraagd of er bekeken kon worden of er bij de playgrounds ook voetbal doeltjes op de basketbalvelden geplaatst konden worden, zodat de basketbalvelden multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Wij kregen destijds het antwoord dat hier naar gekeken zou gaan worden. Wij zouden graag van de wethouder willen horen of hier naar gekeken is en zo ja of het gerealiseerd kan worden.

“De wethouder gaf aan dat hij hier over in gesprek is met verschillende verenigingen en dat hier vorderingen in gemaakt worden.

Jan Wakker: “Dan nog een vraag over de speeltoestellen op het Urker strand. Wij kregen signalen dat deze zijn verouderd. Ik ben zelf even gaan kijken en de glijbaan vertoont inderdaad tekenen van slijtage. Daarnaast staat deze ook gammel. Is dit nog wel veilig? En zit er ook een termijn van afschrijving op deze speeltoestellen? Ook zijn de speeltoestellen verdeeld over het strand, mochten er in de toekomst nieuwe speeltoestellen geplaatst worden, is er dan een mogelijkheid om de speeltoestellen bij elkaar te plaatsen?”